Ve fondu SVK PK je uloženo dle současného stavu poznání (k r. 2020) více než 600 rukopisů a rukopisných přívazků, 364 prvotisků a asi 17 000 starých tisků. Pocházejí z různých zdrojů, nejvýznamnějším historickým celkem ve správě SVK PK je knihovna plzeňského františkánského kláštera s 3 800 svazky starých tisků, která patří Provincii bratří františkánů.
Teze pro exkurze (pdf, 460 kB)

Originální staré tisky nebo jejich kopie z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje názorně vyprávějí dějiny knižní kultury v českých i evropských souvislostech. Ukázky se věnují nejen obsahu knih, ale také jejich vnější stránce – výrobě, výzdobě, vazbě a vlastnickým znakům knih, jako jsou tištěná exlibris nebo supralibros. Péče o fond je dokumentována na fotografiích restaurovaných tisků, které zachycují stav před a po restaurování.
Na základě ukázek rukopisů a tisků z období gotiky, renesance a humanismu, baroka, rokoka, klasicismu a doby národního obrození je možné dokumentovat i politické a náboženské dějiny, vývoj české jazykové kultury a trvalý tlak na poněmčení české společnosti po roce 1620.

Gotika (pdf, 6 MB)
Renesance a humanismus (pdf, 11 MB)
Baroko, rokoko, klasicismus (pdf, 8 MB)
Knižní kultura v Plzni (pdf, 6 MB)