Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v rámci Národního plánu obnovy a za podpory Plzeňského kraje nabízí vzdělávací kurzy pro pracovnice a pracovníky v kulturním a kreativním sektoru, především pak v galeriích, knihovnách a archivech. Kurzy proběhnou od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024. Kurzy jsou zdarma a je možné se na ně hlásit prostřednictvím online přihlášek.

KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ ZMĚN

Anotace: Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti efektivní komunikace a strategického řízení změn v pracovním prostředí. Účastníci se naučí, jak úspěšně komunikovat s kolegy, nadřízenými a klienty, a získají nástroje pro efektivní prezentaci a jednání v různých profesionálních situacích.

Kurz se zaměří především na následující oblasti:

 • Změna jako konstanta dnešní doby a management ve změnách
 • Příčiny odporu vůči změnám a jak je odbourávat
 • Komunikace ve změnách a o změnách
 • Proces řízení změny
 • Specifika vedení lidí v období změn

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 5. a 6. září 202422. a 23. října 2024

Lektor: Mgr. Ladislav Peterka

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

FIREMNÍ KULTURA

Anotace: Kurz  je určen pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří se zajímají o vytváření a udržování zdravé a produktivní firemní kultury ve svých organizacích. Účastníci se naučí, jak identifikovat, rozvíjet a upevňovat hodnoty, normy a postupy, které tvoří základní pilíře firemní kultury.

Kurz bude zaměřen především na:

 • Prvky úspěšné firmy
 • Vize, strategie a firemní kultura – souvislosti
 • Firemní kultura – vhled do problematiky
 • Typy firemních kultur
 • Jednotlivec a firemní kultura
 • Vedení procesu změn firemní kultury

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 29. května 2024

Lektor: Mgr. Ladislav Peterka

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Anotace: Kurz je určen pro zaměstnance, kteří se chtějí naučit efektivně řídit projekty a dosahovat vynikajících výsledků. Účastníci budou seznámeni s klíčovými principy a metodikami projektového managementu včetně plánování, sledování, řízení rizik a komunikace v rámci projektů.

Zaměří se především na:

 • Projektový management a jeho fáze
 • Role pracovníků v projektu
 • Plánování projektu a jeho časování
 • Zdroje určené pro projekt
 • Potřebné manažerské dovednosti projektového manažera

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 4. a 5. dubna 202419. a 20. listopadu 2024

Lektor: Mgr. Ladislav Peterka

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

PRAKTICKÝ LEADERSHIP

Anotace: Kurz je navržen tak, aby pomohl účastníkům rozvíjet klíčové dovednosti a kompetence nezbytné pro úspěšné vedení týmů a organizací. Účastníci se naučí efektivně motivovat a inspirovat své spolupracovníky, vést změny a dosahovat vynikajících výsledků.

Zaměří se především na:

 • Hybná síla leadershipu
 • Role leadera – klíčové činnosti a zodpovědnosti leadera
 • Jak vedou lídři
 • Potřebné dovednosti leadera
 • Leader jako kouč

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 23. a 24. září 2024

Lektor: Mgr. Ladislav Peterka

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVACE

Anotace: Kurz umožní jeho absolventům orientovat se lépe v problematice spisové služby v rámci celého životního cyklu dokumentu od jeho příjmu přes evidenci, zpracování, vytváření, odesílání a vyřazování ve skartačním řízení.

 

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 23. dubna 20243. června 2024

Lektor: Karel Řeháček, Státní oblastní archiv Plzeň

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA A DATOVÁ SCHRÁNKA

Anotace: Kurz je zaměřen na práci v ESSS Athéna a jeho absolventi získají kompetence k práci v prostředí elektronického systému spisové služby a seznámí se se základy práce s datovou schránkou.

 

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín:  7. října 20247. listopadu 2024

Lektor: Karel Řeháček, Státní oblastní archiv Plzeň

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

CHATGPT A JINÉ AI NÁSTROJE úvod do problematiky a základní funkce a využití

Anotace: Kurz je navržen pro ty, kteří chtějí lépe porozumět a využít možnosti, které poskytují pokročilé umělé inteligence, jako je ChatGPT a další. Účastníci se dozvědí, jak tyto AI nástroje fungují, jak je možné je integrovat do svých pracovních postupů a jak vytvářet interakce a aplikace s využitím těchto technologií.

Kurz se zaměří především na:

 • Přehled o ChatGPT: co to je, jak funguje a jaké možnosti nabízí v oblasti pracovních úkolů
 • Základy používání ChatGPT: vyhledávání a porovnávání informací nebo faktů, vytváření šablon, tvorba textů
 • Pokročilé techniky využití ChatGPT: průzkum trhu, zlepšování strategií, kontrola smluv
 • Rizika a omezení: k čemu je a k čemu není umělá inteligence dobrá. Na co si dát pozor

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 3. dubna 20248. dubna 2024

Lektorka: Barbora Brabcová, Bebecon, s.r.o.

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

CHATGPT A JINÉ AI NÁSTROJEpokročilejší funkce, práce s daty

Anotace: Kurz je navržen pro ty, kteří chtějí lépe porozumět a využít možnosti, které poskytují pokročilé umělé inteligence, jako je ChatGPT a další. Účastníci se dozvědí, jak tyto AI nástroje fungují, jak je možné je integrovat do svých pracovních postupů a jak vytvářet interakce a aplikace s využitím těchto technologií.

Kurz se zaměří především na:

 • Příklady využití ChatGPT: návrhy konkrétních řešení a příklady využití ChatGPT ke zlepšení výkonnosti každého pracovníka
 • Praktické využití ChatGPT: praktická cvičení s ChatGPT, včetně ukázek a cvičení, která účastníkům poskytnou praktické zkušenosti s touto technologií
 • Novinky v ChatGPT – napojení na internet, pluginy a jak na ně. Code Interpreter, Custom Instructions

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 3. května 202413. května 2024

Lektorka: Barbora Brabcová, Bebecon, s.r.o.

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

KURZ VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE V OBLASTI GALERIÍ, KNIHOVNICTVÍ A DALŠÍ:

Anotace:  Kurz je vhodný pro uživatele, kteří již znají základní prompty pro nástroj ChatGPT či Bing Chat. Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze využít AI pro generování obrázků pomocí DALL-E3, analýzu obrázků včetně rozpoznávání ručně psaných textů. Ukázky překladů z různých jazyků. Dále bude ukázána možnost, jak využít AI pro zpracování dat, jejich zobrazení a následnou úpravu. Zde bude využito placeného nástroje ChatGPT 4 Plus. Součástí bude praktické cvičení na téma: „Vytvoření interaktivního průvodce pro virtuální galerii s použitím ChatGPT“.

 

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 26. dubna 202424. května 2024

Lektor: Karel Rejthar, EduCenter, s.r.o.

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

KURZ OFFICE 365 – NOVINKY, PRAKTICKÉ POUŽITÍ, VYUŽITÍ V BĚŽNÉ PRAXI

Anotace: Kurz je vhodný pro začínající uživatele s nástroji Office 365. Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze využít online nástroje, jaký je rozdíl mezi on-line a desktopovou verzí. Ukážeme si vhodné využití MS TEAMS v prostředí knihovny, včetně vytváření týmů, kanálů, nastavování vhodného prostředí, přidávání uživatelů. Dále si ukážeme vhodné propojení OneDrivu s operačním systémem Windows, včetně nastavení zálohování a bezpečného ukládání souborů. Pro prezentace využijeme nejen nástroj PowerPoint, ale i aplikaci Sway, která vytváří on-line prezentaci. Pro plánování aktivit využijeme nástroj Planner a Bookings.

 

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 7. června 202420. září 2024

Lektor: Karel Rejthar, EduCenter, s.r.o.

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

KURZ DATOVÉ ANALÝZY A VIZUALIZACE DAT

Anotace: Kurz je vhodný pro začínající uživatele v oblasti datové analýzy. Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze vizualizovat data pořízená ze systémů knihoven, galerií a ostatních institucí. Bude vytvořena interaktivní mapa kraje, kde budou vizualizovány požadované informace. Bude využito zdarma dostupného nástroje Power BI, který je součástí Microsoft Office 365.

 

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 11. října 2024

Lektor: Karel Rejthar, EduCenter, s.r.o.

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ P.O. A JEHO INVENTARIZACE VČETNĚ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

Anotace: Seminář je zaměřen na zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví příspěvkových organizací a jeho inventarizaci. První část bude zaměřena na základní účetní operace při pořizování, odepisování a vyřazování všech typů majetku. Druhá část bude věnována správným postupům při inventarizaci majetku podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • Vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví
 • Správné ocenění majetku v účetnictví
 • Metody odepisování podle ČÚS č. 708, sestavení odpisového plánu
 • Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku jeho likvidace, škody, prodeje či předání jinému subjektu
 • Přípravu na inventarizaci, sestavení plánu inventur, jmenování inventarizačních komisí
 • Inventarizační činnosti a vyhotovení inventurních soupisů, zápisů a závěrů
 • Zúčtování zjištěných rozdílů a sestavení inventarizační zprávy
 • Rozdílům mezi fyzickou, dokladovou a zjednodušenou inventurou
 • Dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů

Pro přihlášení klikněte na vámi vybraný termín: 17. května 2024

Lektorka: Karla Mader Voltnerová, Welltax, s.r.o.

Dotazy ke kurzu posílejte na: masatova.marketa@svkpk.cz

místo konání: vzdělávací centrum

 

Odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail, název instituce) za účelem zpracování Vašeho požadavku registrace na uvedené kurzy projektu Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků KKS Plzeňského kraje. Požadované údaje jsou povinné ukazatele monitoringu realizace projektů v rámci Národního plánu obnovy.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

 

NextGenerationEU