Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je od roku 2017 příjemcem zahraničních titulů z projektu Cizojazyčná literatura spravovaného Moravskoslezskou knihovnou v Brně.

Díky projektu získala knihovna do fondu množství zajímavých titulů v mnoha cizích jazycích, např. anglickém, německém, španělském, italském, ruském, slovenském.

Tituly jsou půjčovány podle druhu jazyka prostřednictvím oddělení zahraničních knihoven; knihy v dalších jazycích je možné objednat a vyzvednout přes odd. absenčních služeb.

Statistika počtů získaných ks/titulů:
rok projektu počet ks z hlavní objednávky počet ks z rezervy celkem dodáno titulů
2017 122 57 179
2018 60 44 104
2019 88 56 144
2020 79 28 107
2021 28 16 44
2022 52 62 114
429 263 692