O projektu

Projekt Nová Branka aneb Sejdeme se u Branky spočívá v rekonstrukci části Litické brány, tzv. Branky; připravuje jej Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PK) ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni (ZČM). V několika etapách projde prostor původní brány proměnou, od archeologického výzkumu až po realizaci nového řešení vzešlého z architektonické soutěže, s cílem stát se opět místem pro setkávání s přidanou informační hodnotou historie tohoto jedinečného místa.

Harmonogram

zahájení: 2022

dokončení: N/A

Investor

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

 

Historie místa

Branka je jedinou zachovanou částí původní Litické brány. Jde o postranní věž s branou pro pěší. Litická brána stála na jižní straně města a vyjíždělo se z ní na Litice a dále přes Klatovy a Domažlice do Bavorska. Z architektonického i fortifikačního hlediska se jednalo o velmi propracovanou stavbu. Komplex brány tvořily tři věže s průjezdy a předsunuté opevnění − barbakán. V roce 1711 je uváděna jako brána „zavřená“, po dostavění kláštera sv. Anny začala být nazývána Jeptišskou. V této době už stála pouze prostřední věž brány. Likvidace zbytku komplexu Litické brány byla zahájena zasypáním příkopů v roce 1803. O rok později byla zbořena i nadzemní část stavby.

Dobytí Plzně Mansfeldem, inv. č. G141, ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Od září do října roku 1981 proběhl v prostoru Litické brány záchranný archeologický výzkum vedený odborníky ZČM. Podnětem tohoto výzkumu byly sanační práce v plzeňském historickém podzemí. Během nich bylo částečně odkryto obvodové zdivo věže, jež byla vyzděna z velkých, důkladně opracovaných kvádrů. Pod průjezdem se nacházela šachta pro závaží padacího mostu. Vlastní archeologický výzkum se soustředil na vytěžení zásypu šachty pro závaží padacího mostu. Součástí zásypu byly mimo jiné dřevěné prvky interpretované jako relikty původního mostku přes komoru v bráně, zlomky a úlomky závaží z pískovce, jež byly součástí zdvihacího mechanismu mříže nebo mostu, a luxusní novověká keramika. Odstraněním zásypu byl odkryt velký obdélný prostor vyzděný z pískovcových kvádrů. Dno šachty bylo vybaveno dvěma nízkými pískovcovými lavicemi.

 

Aktuální stav

Branka je historický pětipodlažní objekt původního městského opevnění. Podzemní prostor, který sloužil ke spouštění závaží brány, je hluboký asi šest metrů a navazuje na plzeňské historické podzemí. Branka prošla poslední výraznou sanací na počátku 80. let minulého století, a to jak podzemních částí, tak částí nadzemních, kde byla vytvořena malá expozice. Její návrh je dílem Ing. arch. Klementa Štíchy. Kovářské práce pocházejí z dílny Stanislava Sedláka a Martina Reise.

Nové poznatky může přinést chystaný archeologický výzkum vyvolaný plánovanou rekonstrukcí Branky. Výzkum bude opět realizovat ZČM.

Na této stránce můžete sledovat další vývoj projektu.

Zadávací dokumentace: v přípravě

Mediální ohlasy projektu:

Plzeň známá neznámá 87/99 Branka – Plzeňské Centrum Filosofie a Umění