Přehled licencovaných databází, do kterých můžete přistupovat z domova – Anopress, Ebsco, ProQuest a JSTOR – naleznete na adrese https://svkpk.cz/katalogy-databaze. Login a heslo zadávejte stejné, jako do Vašeho konta v elektronickém katalogu knihovny.