Co je to dezinformace a dezinformační kampaň?
Co je to dezinformační web?
Co je to hybridní válka či hrozby?
Vybrané zdroje informací v českém jazyce a anglickém jazyce
Vybrané sociální sítě
Odkazy, kde můžete pomáhat
Інформація для громадян України

Rozhlas Ukrajina / Українське радіо

Více informací/Інформація …