beseda s projekcí, ukázky produkce Klubu TGM z Užhorodu
hosté: býv. novinář, autor desítek knih literatury faktu Milan Syruček a Luboš Chytílek, zakladatel Spolku Přátel Podkarpatské Rusi
drobné občerstvení zajištěno

Místo konání Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum, 1. patro
Akce probíhá 30. 5. 2019, 17.00 – 19.00
Vstupné volný
Určené pro veřejnost