cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni
Dr. Alice Buzdugan (Universität Regensburg, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Německá knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 1. 4. 2019, 16.40 – 18.10
Vstupné volný
Určené pro veřejnost