Program:

9:00–9:30 registrace

9:30 – zahájení

9:45 – Jan Cholínský (Ústav pro studium totalitních režimů)
Mocenskopolitická praxe KSČ 1948-1989 a její ideologická východiska

10:30 – Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni)
Spolupráce československých a amerických bezpečnostních složek při ochraně státní hranice na Plzeňsku v letech 1945-1946

11:15 Coffee Break

11:30 – Prokop Tomek (Vojenský historický ústav)
Úspěšné i neúspěšné návraty: kurýři na západních hranicích Československa 1948-1954

12:15–13:30 oběd

13:30 – vzpomínky paní Hany Moravcové, dcery Emanuela Valenty, oběti Akce Kámen

14:00 – Jan Edl (Státní okresní archiv Tachov):
Přechody státní hranice v okrese Tachov v letech 1948-1949 ve světle hlášení stanic SNB

Přihlašovací formulář: http://bit.ly/2D9A2ER

Místo konání Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum
Akce probíhá 23. 5. 2019, 9.00 – 16.00
Vstupné volný po registraci: http://bit.ly/2D9A2ER
Určené pro přihlášené účastníky