První díl z cyklu přednášek Po Sametu: architektura Plzně „na konci dějin“, věnovaného proměnám architektonického, urbanistického i společenského diskurzu nejen v Plzni v období krátce před rokem 1989 a po něm. Urbanista a krajinářský architekt Milan Svoboda v příspěvku nazvaném Plánování měst(a) po roce 1989 přiblíží východiska městského plánování v 90. letech. Sociální geograf Luděk Sýkora v přednášce s titulem Druhé kolo urbánních transformací pak kriticky zhodnotí tři desetiletí postsocialistických městských transformací a představí výzvy současnosti a alternativní perspektivy městského rozvoje.
Vstupenky na místě nebo v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz nebo goout.cz

Místo konání Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum, 1. patro
Akce probíhá 24. 10. 2019, 18.00 – 19.00
Vstupné 50 Kč
Určené pro veřejnost