12.-15.3.
10:00–11:00 program pro školy v Aj nebo Šj
Jak mozek zpracovává informace, jak je ukládá v podobě paměťových stop a následně jako vzpomínky vybavuje? Jak se poruchy těchto funkcí projevují v klinických pozorováních? Přednášky o mechanizmech mozkových funkcí, jeho anatomii a nejnovějších experimentálních metodách jeho studia hovoří vědci z lékařské fakulty v Plzni.
Dra. Stephanie L. Proskauer-Peña
Laboratoř experimentální neurofyziologie
Biomedicínské centrum
Lékařská fakulta UK v Plzni

Registrace: http://bit.ly/2nYkzje

13. 3. 2018 15:00
Anglická knihovna SVK PK, videosál
Jak mozek zpracovává informace, jak je ukládá v podobě paměťových stopách a následně jako vzpomínky vybavuje? Jak se poruchy těchto funkcí projevují v klinických pozorováních? Poznatky o mechanizmech mozkových funkcí, jeho anatomii a experimentálních metodách jeho studia v krátkých přednáškách od vědců z lékařské fakulty v Plzni.

14.03.2018 15:00
Anglická knihovna SVK PK, videosál
Deutscher Film.
Film about memory. After the projection of the movie discussion will be held in German and English.

15.03.2018 15:00
Anglická knihovna SVK PK, videosál
Jak souvisí pohyb s pamětí? Proč si některé informace pamatujeme jen krátce, zatímco pohybové dovednosti takřka na celý život? Jak jsou v mozku vytvářeny biorytmy, které ovlivňují pak činnost celého těla? Druhá část krátkých přednášek o mechanizmech mozkových funkcí, jeho anatomii a zajímavých experimentálních metodách od vědců z lékařské fakulty v Plzni.

16.03.2018 17:00
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum
Vzpomínky, mapy a sny: povídání o paměti a dialogu mezi neurony když bdíme nebo sníme.
MUDr. Karel Blahna, PhD.

Ve spánku prožijeme přibližně jednu třetinu našeho života. Z určitého úhlu pohledu se tato doba může zdát neužitečná a promarněná. Současné poznání však ukazuje na vysoký stupeň aktivity některých mozkových struktur během spánku. Tato aktivita reflektuje nedávno prožité události a vzpomínky, jež se neustále přetvářejí do nových kontextů. Existuje však celá řada dalších ne zcela zodpovězených otázek. Jaká je struktura spánku u ostatních živočichů? Co se děje v mozku během snění? Liší se spánek zdravých lidí od těch, kteří trpí duševními chorobami?

Místo konání Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 12. 3. 2018, 10.00 – 15. 3. 2018, 11.00
Vstupné dopoledne: pro registrované účastníky, ostatní akce: volný
Určené pro veřejnost