Knihovní fond byl od založení Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje budován na univerzálním základě. Od samých začátků byly preferovány technické obory – strojírenství, elektrotechnika, keramika a pivovarnictví. Později k profilových oborům přibyla medicína a pedagogika. Od založení Západočeské univerzity a ustavení fakulty právnické, ekonomické, filozofické a aplikovaných věd je přihlíženo i k potřebám studujících a vyučujících těchto fakult. Historickou tradici má i systematické sledování a doplňování regionální literatury.

Podrobnější hodnocení profilu knihovních fondů z hlediska tematického, regionálního a druhu dokumentů viz Fondy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (pdf, 220 kB).

V současné době SVK Plzeňského kraje získává výběrově všechny druhy dokumentů přístupné na našem trhu:

Druhy dokumentů

   • knihy – v maximální úplnosti původní českou produkci pro dospělé (odbornou literaturu, vysokoškolská skripta, sborníky z konferencí, středoškolské učebnice, jazykové učebnice, literaturu polytechnického charakteru, kartografické dokumenty a původní českou beletrii), výběrově zahraniční monografie; doplňováno průběžně i retrospektivně
   • seriály – na základě povinného výtisku, tedy v maximální možné úplnosti česká periodika, doplňována průběžně i retrospektivně, výběrově zahraniční periodika
   • hudebniny – v maximální možné úplnosti česká produkce
   • gramodesky – nahrávky vážné i populární hudby systematicky doplňované do konce r. 1996
   • hudební CD – výběrově s preferencí jazykových výukových programů, vážné hudby, mluveného slova a kvalitních nahrávek moderní hudby dle zájmu uživatelů a Knihovny pro nevidomé
   • videokazety – pouze výukové jazykové programy a videokazety regionálního obsahu
   • audiokazety – audionahrávky jazykových kurzů, mluveného slova a hudby doplňované do konce roku 2006
   • CD ROM – multimediální encyklopedické a bibliografické a plnotextové databáze, sborníky z konferencí, počítačové programy –  samostatně a jako přílohy knih a periodik
   • DVD – výběrově multimediální, plnotextové, bibliografické a dokumentografické databáze, výukové programy, počítačové programy a filmy doplňované od roku 2004
   • Exlibris – regionálních umělců, regionálních vydavatelů a obsahově regionální od r. 2004
   • mikrofilmy – kopie periodik pořízené z historických fondů SVK PK, NK ČR a dalších knihoven
   • mikrofiše – kopie zahraničních periodik a bibliografických soupisů vydaných do konce r. 1991, české technické normy, ISO normy – v 1 exempláři v maximální úplnosti do konce roku 2005
   • české patenty – v 1 exempláři v maximální úplnosti

Provenience

   • Česká republika – v maximální možné úplnosti dokumenty pro dospělé
   • Slovensko – výběrově encyklopedická, odborná, vlastivědná literatura a kartografické dokumenty
   • Německo a Rakousko – výběrově encyklopedická literatura, odborná literatura a periodika, reálie německy mluvících zemí, výukové příručky pro studenty i vyučující německého jazyka, beletrie jako doplněk výuky německého jazyka
   • Velká Británie a USA – výběrově encyklopedická literatura, odborná literatura a periodika, reálie anglicky mluvících zemí, výukové příručky pro vyučující anglického jazyka a beletrie v originálu jako doplněk výuky jazyků
   • Rusko – zastoupeno v literatuře získané převážně do roku 1989
   • Francie – výběrově encyklopedická literatura, reálie francouzsky mluvících zemí, příručky pro výuku francouzského jazyka, odborná literatura a beletrie
   • ostatní země – jsou zastoupeny jen okrajově

Fond Anglické knihovny SVK PK

   • referenční knihovna, encyklopedie: The Cambridge Encyclopedia, Encyclopedia of Contemporary British Culture, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, The Britannica aj.
   • výukové materiály pro začátečníky i velmi pokročilé studenty, pro základní, střední a jazykové školy a pro dospělé zaměřené na výuku obecné i odborné angličtiny
   • přípravné materiály pro Cambridgeské zkoušky (včetně zkoušek z obchodní angličtiny, právnické angličtiny, angličtiny pro děti a angličtiny pro studium a pobyt v zahraničí IELTS)
   • metodické a lingvistické materiály pro učitele
   • British Studies, informace o historii a současnosti Velké Británie.
   • CD-ROMy
   • audioknihy
   • beletrie
   • zjednodušená četba s poslechovými CD, knihy pro děti a mládež
   • slovníky
   • časopisy

Fond Německé knihovny SVK PK

   • referenční knihovna, encyklopedie: Brockhaus, Duden, Wahrig aj.
   • aktuální odborná literatura ke kulturním a společenským tématům
   • výukové materiály DaF
   • přípravné materiály pro zkoušky Goethe Institutu
   • metodické a lingvistické materiály pro učitele
   • CD-ROMy a hudební CD
   • německy psaná beletrie
   • zjednodušená četba, knihy pro děti a mládež
   • týdeníky: Die Zeit, Der Spiegel, Stern, Wirtschaftswoche
   • časopisy: Kulturaustausch, Fremdsprache Deutsch, Max Planck Forschung, Informationen zur politischen Bildung, fluter, Fremdsprache Deutsch, a další
   • e-knihovna: e-knihy, e-noviny a e-audio k zapůjčení v e-knihovně Goethe Institutu

Online výpůjčky

Jako partnerská knihovna Goethe-Institutu nabízíme možnost stáhnout si digitální média (audioknihy, hudbu, videa, e-knihy, e-časopisy) a využívat je na svém počítači – stažení ZDE.

Fond Rakouské knihovny SVK PK

   • odborná literatura (lékařství, architektura, umění, literární a jazyková věda, dějiny, ekonomie, biografie, politika, sociologie, právo), encyklopedie
   • výukové materiály pro studenty i učitele
   • přípravné materiály pro zkoušky ÖSD
   • metodické a lingvistické materiály pro učitele
   • učebnice němčiny jako cizího jazyka
   • slovníky
   • hudební i filmové CD/DVD
   • knihy pro děti a mládež
   • beletrie
   • mluvené slovo z oblasti beletrie
   • zjednodušená četba
   • dvojjazyčná četba
   • noviny: Die Presse (pondělí – sobota)
   • časopisy: Der Profil (týdeník), News (týdeník), Die Bühne (měsíčník)
   • časopisy, které vycházejí nepravidelně: Ö. Zeitschrift für kunst und denkmalpflege, Lichtungen, Celuloid, Europäische Rundschau, Literatur und kritik, Zwischenwelt, Solidarität, Anzeiger, Die Rampe
   • průvodce a mapy po Rakousku
   • od roku 2007 je součástí fondu Rakouské knihovny i literatura zaměřující se na knížectví Lichtenštejnské

Fond Románské knihovny SVK PK

   • odborná literatura ke kulturním a společenským tématům ve francouzštině a španělštině
   • výukové materiály pro začátečníky i velmi pokročilé studenty, pro jazykové školy a pro dospělé, zaměřené na výuku obecné i odborné španělštiny a francouzštiny
   • přípravné materiály pro zkoušky DELE ze španělštiny
   • metodické a lingvistické materiály pro učitele
   • informace o historii a současnosti Španělska a Francie
   • beletrie
   • zjednodušená četba s poslechovými CD
   • knihy pro děti a mládež
   • slovníky