Rukopisy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje jsou volně dostupné v digitální knihovně MANUSCRIPTORIUM.

Český jednohlasý rorátník [rukopis]. – [Čechy, konec 16. st.]. – 126 l. ; 19,3 cm

Nový zákon lnářský. Bible. N.Z. Česky. Druhá redakce [rukopis]. – [Čechy, první pol. 15. st.]. – 164 l. zach.-def. ; 6° (11,5 cm)

Sermones de tempore et de sanctis [rukopis]. – [Čechy, 15. st.]. – 194 l. ; 21,5 cm

manuscriptorium_logo

Manuscriptorium – digitální knihovna