revize a rekatalogizace
Helena Aišmanová

E-mail aismanova.helena@svkpk.cz

Telefon +420 377 454 840

Budova Bory 2

Místnost B2/31

Adresa Klatovská tř. 200
320 70 Plzeň

čítárna časopisů
Hana Aubrechtová

E-mail citarna.casopisu@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 965

Budova hlavní budova

Místnost 213

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň