speciální studovna
Mgr. Linda Hajžmanová

E-mail hajzmanova.linda@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 930

Budova hlavní budova

Místnost 317

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

historické fondy,
badatelna
PhDr. Marie Hálová

E-mail halova.marie@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 910,
+420 377 306 917

Budova hlavní budova

Místnost 337

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

expedice knih. fondů
Hana Hofmannová

Telefon +420 377 306 944

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

interní auditor
Ing. Růžena Hrubá

E-mail hruba.ruzena@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 949

Budova hlavní budova

Místnost 404A

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

čítárna časopisů
Jana Humlová

E-mail citarna.casopisu@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 965

Budova hlavní budova

Místnost 213

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň