odbor ředitele
oddělení propagace a marketingu
vedoucí oddělení PR a marketingu
Mgr. Milan Říský

E-mail risky.milan@svkpk.cz

Mobil 724 951 810

Telefon 377 306 942

Budova hlavní budova

Místnost 316/1

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

redaktor
Mgr. Martin Bečan

E-mail becan.martin@svkpk.cz

Mobil + 420 771 511 979

Telefon + 420 377 306 963

Budova hlavní budova

Místnost 450

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

grafik
MgA. Lucie Dynterová

E-mail dynterova.lucie@svkpk.cz

Mobil +420 778 889 387

Telefon + 420 377 306 963

Budova hlavní budova

Místnost 450

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

produkční
Mgr. Sabina Rybářová

E-mail rybarova.sabina@svkpk.cz

Mobil +420 778 763 311

Telefon +420 377 306 937

Budova hlavní budova

Místnost 307/3

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

útvar interního auditora
interní auditor
Ing. Růžena Hrubá

E-mail hruba.ruzena@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 949

Budova hlavní budova

Místnost 404A

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
metodik pro vzdělávání knihovníků
Mgr. Petra Krausová

E-mail krausova.petra@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 940

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

produkční vzdělávacích akcí
Bc. Markéta Mašátová

E-mail masatova.marketa@svkpk.cz

Mobil +420 ‬778 979 096

Telefon +420 377 306 940

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

metodik
Ing. Hana Petrovičová

E-mail petrovicova.hana@svkpk.cz

Telefon + 420 377 306 940

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

personalista specialista
V tomto oddělení nejsou v tuto chvíli žádné kontakty
Investiční referent,
koordinační,
projektový a programový pracovník
referent
Tomáš Kobes, Ph.D.

E-mail kobes.tomas@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 964

Budova hlavní budova

Místnost 347

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

ředitel
Mgr. Daniel Bechný

E-mail reditel@svkpk.cz

Telefon +420 377 226 482

Fax +420 377 325 478

Budova hlavní budova

Místnost 307

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

asistent ředitele,
personalista
Mgr. Apolena Kozáková

E-mail kozakova.apolena@svkpk.cz

Mobil +420 608 373 992

Telefon +420 377 306 975

Budova hlavní budova

Místnost 308

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

administrativní a spisový pracovník
Mgr. et Mgr. Barbora Zdráhalová
náměstkyně ředitele pro ekonomickou činnost
Ing. Radka Kuželka Talašová

E-mail talasova.radka@svkpk.cz

Mobil +420 778 428 320

Telefon +420 377 306 934

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

náměstek ředitele pro ICT,
inovace a digitalizaci
Bc. Radek Světlík

E-mail svetlik.radek@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 964

Budova hlavní budova

Místnost 347

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

odbor náměstka ředitele pro knihovní služby
oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu
vedoucí oddělení doplňování a zpracování KF
Mgr. Anděla Prchlíková

E-mail prchlikova.andela@svkpk.cz

Mobil +420 721 736 364

Telefon +420 377 477 932

Budova Bory 2

Místnost 46

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

akvizice
Mgr. Soňa Brůhová

E-mail bruhova.sona@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 483

Budova B2

Místnost B2/33

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

akvizice
Martina Dartová

E-mail dartova.martina@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 498

Budova B2

Místnost B2/32

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

akvizice periodik
Mgr. Nikola Fenclová

E-mail fenclova.nikola@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 923

Budova hlavní budova

Místnost 316/2

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

katalogizace
Mgr. Milan Jenč

E-mail jenc.milan@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 596

Budova Bory 2

Místnost 310

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

katalogizace
Mgr. Dagmar Vesecká Hudečková

E-mail hudeckova.dagmar@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 564

Budova Bory 2

Místnost B2/35

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

katalogizace
Mgr. Vlastimil Jílek, Ph.D.

E-mail jilek.vlastimil@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 596

Budova Bory 2

Místnost B2/310

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

katalogizace
Bc. Kamila Lišková

E-mail liskova.kamila@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 564

Budova Bory 2

Místnost B2/35

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

akvizice/regionální specialista
Ing. Bohumila Mertová

E-mail mertova.bohumila@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 482

Budova Bory 2

Místnost B2/37

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

akvizice
Vladimíra Nová

E-mail nova.vladimira@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 482

Budova Bory 2

Místnost B2/33

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

katalogizace
Soňa Pelikánová

E-mail pelikanova.sona@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 593

Budova Bory 2

Místnost B2/36

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

akvizice
Eva Pokorná

E-mail pokorna.eva@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 498

Budova Bory 2

Místnost B2/32

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

katalogizace
Bc. Magda Rudolfová

E-mail rudolfova.magda@svkpk.cz

Telefon 377 477 594

Budova Bory 2

Místnost B2/37

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů
revize a retrokonverze
Kamila Jenčová

E-mail jencova.kamila@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 496

Budova Bory 2

Místnost 31

Adresa Klatovská tř. 200b
320 70 Plzeň

revize a retrokonverze
Michala Třísková

E-mail triskova.michala@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 496

Budova Bory 2

Místnost 31

Adresa Klatovská tř. 200b
320 70 Plzeň

oddělení absenčních služeb
vedoucí oddělení absenčních služeb
Mgr. Jan Souček

E-mail soucek.jan@svkpk.cz

Mobil +420 724 239 486

Telefon +420 377 306 960

Budova hlavní budova

Místnost 208

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

evidence čtenářů
Eva Kadlecová

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon 377 306 913

Budova hlavní budova

Místnost hala

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

evidence čtenářů
Lucie Kozlová

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon 377 306 913

Budova hlavní budova

Místnost hala

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

Knihovna pro nevidomé
Mgr. Jana Janková

E-mail slepecka@svkpk.cz

Telefon +420 377 236 990

Budova Knihovna pro nevidomé

Adresa Jagellonská 1
301 36 Plzeň

meziknihovní výpůjční služba
Mgr. Lenka Výborná

E-mail mvs@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 968

Budova hlavní budova

Místnost MVS

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

volný výběr
Bc. Pavla Bugošová

E-mail bugosova.pavla@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 925

Budova hlavní budova

Místnost volný výběr

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

volný výběr
Mgr. Alice Kopřivová

E-mail koprivova.alice@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 925

Budova hlavní budova

Místnost 2. p.

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

volný výběr
Marek Šnejdar

E-mail snejdar.marek@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 925

Budova hlavní budova

Místnost volný výběr

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

volný výběr
Jana Velíková

E-mail velikova.jana@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 925

Budova hlavní budova

Místnost volný výběr

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

výpůjční protokol
Květa Čechová

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 919

Budova hlavní budova

Místnost 208

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

výpůjční protokol
Kamila Fialová

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 919

Budova hlavní budova

Místnost 208

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

výpůjční protokol
Bc. Kateřina Ježková

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 919

Budova hlavní budova

Místnost 208

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

výpůjční protokol
Jana Křivancová

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 919

Budova hlavní budova

Místnost 208

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

výpůjční protokol
Gabriela Machová

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 919

Budova hlavní budova

Místnost 208

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

výpůjční protokol
Ivona Mrázová

E-mail sluzby@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 919

Budova hlavní budova

Místnost 208

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

expedice knih. fondů
Hana Hofmannová

Telefon +420 377 306 944

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

expedice knih. fondů
Bc. Jana Lisnerová

Telefon +420 377 477 495

Budova Bory 2

Adresa Klatovská tř. 200k
320 70 Plzeň

expedice knih. fondů
Lucie Suchanová

Telefon +420 377 306 944

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

expedice knih. fondů
Kateřina Šamanová

Telefon +420 377 477 694

Budova Bory 16

Adresa Klatovská tř. 200k
320 70 Plzeň

expedice knih. fondů
Věra Štimačová

Telefon +420 377 477 493

Budova B17

Místnost 2.p

Adresa Klatovská tř. 200k
320 70 Plzeň

reprodukční fotograf
Dagmar Důlovcová

E-mail reprografie@svkpk.cz dulovcova.dagmar@svkpk.cz

Mobil +420 728 842 108

Telefon +420 377 477 491

Budova Bory 17

Místnost 1.p

Adresa Klatovská tř. 200k
320 70 Plzeň

knihař
Hana Ondruchová

E-mail reprografie@svkpk.cz ondruchova.hana@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 492

Budova Bory 17

Místnost 1.p

Adresa Klatovská tř. 200k
320 70 Plzeň

oddělení prezenčních služeb
vedoucí oddělení prezenčních služeb
Mgr. Ludmila Kohoutová

E-mail kohoutova.ludmila@svkpk.cz

Mobil +420 777 469 891

Telefon +420 377 306 943

Budova hlavní budova

Místnost 317

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

čítárna časopisů
Hana Aubrechtová

E-mail citarna.casopisu@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 965

Budova hlavní budova

Místnost 213

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

čítárna časopisů
Jana Humlová

E-mail citarna.casopisu@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 965

Budova hlavní budova

Místnost 213

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

čítárna časopisů
Marcela Sedláčková

E-mail citarna.casopisu@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 965

Budova hlavní budova

Místnost 213

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

čítárna časopisů
Věra Švarcová

E-mail citarna.casopisu@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 965

Budova hlavní budova

Místnost 213

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

speciální studovna
Mgr. Linda Hajžmanová

E-mail hajzmanova.linda@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 930

Budova hlavní budova

Místnost 317

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

speciální studovna
Mgr. Kristýna Sládková

E-mail sladkova.kristyna@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 930

Budova hlavní budova

Místnost 317

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

všeobecná studovna
Veronika Kašparová

E-mail vseobecna.studovna@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 950

Budova hlavní budova

Místnost 261

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

všeobecná studovna
Zdenka Kordíková

E-mail vseobecna.studovna@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 950

Budova hlavní budova

Místnost 261

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

všeobecná studovna
Bc. Patrik Schaffer

E-mail vseobecna.studovna@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 950

Budova hlavní budova

Místnost 261

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

regionální bibliografie
PhDr. Ivo Baran, Ph.D.

E-mail baran.ivo@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 941

Budova hlavní budova

Místnost 312

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

regionální bibliografie
Ing. Iveta Bečvářová

E-mail becvarova.iveta@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 941

Budova hlavní budova

Místnost 312

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

pracoviště historických fondů
historické fondy,
badatelna
PhDr. Marie Hálová

E-mail halova.marie@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 910,
+420 377 306 917

Budova hlavní budova

Místnost 337

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

restaurátor
MgA. Agáta Vodičková

E-mail vodickova.agata@svkpk.cz

Mobil +420 737 439 542

Telefon +420 377 477 653

Budova Bory 2

Místnost restaurátorský ateliér

Adresa Klatovská tř. 200b
320 70 Plzeň

oddělení zahraničních knihoven
Anglická knihovna
knihovník AK
Mgr. Veronika Nováková

E-mail anglicka@svkpk.cz

Telefon +420 377 237 376

Budova Evropský dům

Místnost Anglická knihovna, 1. p

Adresa náměstí Republiky 12
301 00 Plzeň

knihovník AK
Kamila Marčíková, DiS.

E-mail anglicka@svkpk.cz

Mobil +420 778 417 819

Telefon +420 377 237 376

Budova Evropský dům

Místnost Anglická knihovna, 1. p

Adresa náměstí Republiky 12
301 00 Plzeň

Německá a Rakouská knihovna
knihovník NK a RK
Bc. Christine Sedláková

E-mail sedlakova.christine@svkpk.cz

Telefon +420 377 237 356

Budova Evropský dům

Místnost Německá a Rakouská knihovna, 1. p

Adresa náměstí Republiky 12
301 00 Plzeň

Románská knihovna
knihovník RoK
Mgr. Luana Elena Vacková

E-mail vackova.luana@svkpk.cz

Telefon +420 377 237 356

Budova Evropský dům

Místnost Románská knihovna

Adresa náměstí Republiky 12,
301 00 Plzeň

vedoucí oddělení zahraničních knihoven
Mgr. Vlasta Šuhajdová

E-mail suhajdova.vlasta@svkpk.cz

Mobil +420 724 239 488

Telefon +420 377 237 376

Budova Evropský dům

Místnost Anglická knihovna, 1. p

Adresa nám. Republiky 12
301 00 Plzeň

odbor náměstka ředitele pro ekonomickou činnost
oddělení ekonomiky
hlavní účetní - vedoucí oddělení
Lenka Nejedlá, DiS.

E-mail nejedla.lenka@svkpk.cz

Mobil +420 602 174 711

Telefon +420 377 306 979

Budova hlavní budova

Místnost 306

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

účetní
Marcela Bečková

E-mail beckova.marcela@svkpk.cz

Mobil +420 775 491 200

Telefon +420 377 306 933

Budova hlavní budova

Místnost 306

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

účetní
Michaela Špindlerová

E-mail spindlerova.michaela@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 933

Budova hlavní budova

Místnost 306

Adresa Smetanovy sady 2
3301 00 Plzeň

pokladník
Jana Krocová

E-mail krocova.jana@svkpk.cz

Mobil +420 778 750 620

Telefon + 420 377 306 958

Budova hlavní budova

Místnost 254

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

zásobovač,
administrativní a spisový pracovník
Veronika Piškulová

E-mail podatelna@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 948

Budova hlavní budova

Místnost 307/2

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

oddělení správy majetku
referent majetkové správy - vedoucí oddělení
Ing. Václav Petřík

E-mail sprava@svkpk.cz

Mobil +420 724 342 489

Telefon + 420 377 306 953

Budova hlavní budova

Místnost 254

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

řidič - údržbář
Pavel Kabelka

E-mail udrzba@svkpk.cz

Mobil +420 602 746 572

Telefon +420 377 306 918,
+420 377 477 961

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

řidič - údržbář
Milan Mach

E-mail mach.milan@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 918,
+420 477 961

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

řidič - údržbář
Josef Toupal

E-mail toupal.josef@svkpk.cz

Mobil +420 602 739 343

Telefon +420 377 306 918,
+420 377 477 961

Budova hlavní budova

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

odbor náměstka ředitele pro ICT,
inovace a digitalizaci
oddělení informačních technologií
systémový inženýr,
programátor - vedoucí oddělení
Bc. Josef Chlad

E-mail chlad.josef@svkpk.cz

Mobil +420 724 347 894

Telefon +420 377 306 964

Budova hlavní budova

Místnost 347

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

systémový inženýr,
administrátor
Ing. Jindřich Skupa

E-mail skupa.jindrich@svkpk.cz

Telefon +420 377 306 964

Budova hlavní budova

Místnost 347

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

systémový inženýr,
správce sítě
Bc. Stanislav Teplík

E-mail teplik.stanislav@svkpk.cz

Mobil +420 607 768 312

Telefon +420 377 306 964

Budova hlavní budova

Místnost 347

Adresa Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

pracoviště digitalizace
systémový inženýr,
správce operačního systému
Ing. Jan Doležal

E-mail dolezal.jan@svkpk.cz

Mobil +420 778 522 246

Telefon +420 377 477 956

Budova Bory 2

Místnost 334/43

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň

operátor informačních a komunikačních technologií
Mgr. Markéta Teplíková

E-mail teplikova.marketa@svkpk.cz

Telefon +420 377 477 956

Budova Bory 2

Místnost 334/43

Adresa Klatovská tř. 200b
301 00 Plzeň