Adresa:
 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p.o.
Odborná pracoviště a depozitář Bory
Klatovská tř. 200
301 00   Plzeň

 

  • organizuje revize knihovních fondů SVK PK v souladu s platnými právními předpisy a provádí kontrolu a koordinaci revizních prací
  • navrhuje roční plán revize knihovních fondů a připravuje podklady pro protokol o revizi knihovního fondu uplynulého roku
  • účastní se fyzické revize všech druhů dokumentů
  • podílí se na retrospektivní konverzi katalogů knihovny
  • odpisuje veškeré dokumenty navržené na vyřazení z knihovního fondu a vede veškerou agendu spojenou s rozesíláním nabídky vyřazené literatury knihovnám regionu i celé ČR dle Knihovního zákona
  • uzavírá katalogizační záznamy v případě odpisu z fondu posledního exempláře dokumentu v katalogu SVK PK a odpisy nahlašuje v souborném katalogu Národní knihovny ČR
  • poskytuje konzultace k provádění revizních prací pracovníkům SVK PK a knihovnám v regionu a řeší otázky automatizace související s revizí knihovního fondu

Seznam nabízené literatury z fondu SVK (úbytek č. 2)