• má zodpovědnost za interní a externí komunikaci firmy
 • tvoří komunikační strategii
 • řídí jednotnou image společnosti
 • připravuje tiskové zprávy, dopisy, projevy, propagační brožurky a letáky, inzeráty, zodpovídá za obsahovou i formální stránku firemních informačních materiálů a webové prezentace
 • rediguje zvláštní publikace, zpravodaje pro zaměstnance i ostatní veřejnost, dopisní papíry a jiné tiskoviny (jednotný vizuální styl)
 • kontaktuje zpravodajská média a nezávislé publicisty a předkládá jim informace o organizaci a odpovídá na dotazy
 • organizuje tiskové konference, společenská setkání, dny otevřených dveří, výroční oslavy
 • zajišťuje fotodokumentaci všech akcí, spravuje archiv
 • spravuje sociální sítě
 • vystupuje na veřejnosti a připravuje vystoupení jiných představitelů organizace
 • zajišťuje výrobu publikací, audiovizuálních prezentací
 • sbírá informace o organizaci a veřejných aspektech její existence, sleduje efektivitu PR programů, navrhuje průzkumy veřejného mínění
 • provádí výcvik vedení pro práci s médii, pro tvorbu prezentací a jiné akce s veřejností
 • řídí akce PR po personální a programové stránce
 • zajišťuje fundraising pro doplňkové kulturní akce knihovny
 • zajišťuje organizaci, realizaci a propagaci kulturních a vzdělávacích akcí knihovny
 • pořádá přednášky, semináře, besedy, konference, výstavy, literární festivaly a autorská čtení