• má zodpovědnost za interní a externí komunikaci firmy
  • tvoří komunikační strategii
  • řídí jednotnou image společnosti
  • připravuje tiskové zprávy, dopisy, projevy, propagační brožurky a letáky, inzeráty, zodpovídá za obsahovou i formální stránku firemních informačních materiálů a webové prezentace
  • rediguje zvláštní publikace, zpravodaje pro zaměstnance i ostatní veřejnost, dopisní papíry a jiné tiskoviny (jednotný vizuální styl)
  • kontaktuje zpravodajská média a nezávislé publicisty a předkládá jim informace o organizaci a odpovídá na dotazy
  • organizuje tiskové konference, společenská setkání, dny otevřených dveří, výroční oslavy
  • zajišťuje fotodokumentaci všech akcí, spravuje archiv
  • spravuje sociální sítě
  • vystupuje na veřejnosti a připravuje vystoupení jiných představitelů organizace
  • zajišťuje výrobu publikací, audiovizuálních prezentací
  • sbírá informace o organizaci a veřejných aspektech její existence, sleduje efektivitu PR programů, navrhuje průzkumy veřejného mínění
  • provádí výcvik vedení pro práci s médii, pro tvorbu prezentací a jiné akce s veřejností
  • řídí akce PR po personální a programové stránce
  • zajišťuje fundraising pro doplňkové kulturní akce knihovny
  • zajišťuje organizaci, realizaci a propagaci kulturních a vzdělávacích akcí knihovny
  • pořádá přednášky, semináře, besedy, konference, výstavy, literární festivaly a autorská čtení
  • schvaluje a zajišťuje pronájem prostor SVK PK