Adresa:
 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p.o.
Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
Klatovská tř. 200b
301 00   Plzeň

 

Budování knihovních sbírek zajišťuje pracoviště akvizice ve spolupráci se všemi odděleními a odbornými pracovišti.

 • sleduje domácí i zahraniční nabídky vydavatelů a distributorů (Knižní novinky, Kosmas, Pemic, OPA…)
 • vybírá a objednává tituly u distributorů a vydavatelů
 • získává dokumenty několika způsoby:
  • nákupem od vydavatelů, distributorů i soukromých osob na základě kupních smluv
  • povinným výtiskem, který zahrnuje v regionu vydávané neperiodické publikace a periodika vydávaná v České republice
  • darem například od vydavatelů, soukromých osob a kulturních institucí zahraničních zastupitelských úřadů (Goethe-Institut, Rakouský kulturní institut, British Council a Alliance Francaise, Institut Cervantes a další)
  • výměnou od domácích i zahraničních partnerských knihoven
 • ukládá data o nových přírůstcích do automatizovaného knihovnického systému ALEPH
 • plánuje a hodnotí doplňování knihovních fondů
 • zpracování dokumentů zajišťuje pracoviště katalogizace ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky
 • knihovnicky zpracovává nově získané dokumenty (s výjimkou rukopisů, starých tisků)
 • provádí jmennou a věcnou (předmětovou a systematickou) katalogizaci fondů; zpracování probíhá v souladu s mezinárodními standardy (MARC 21, RDA, AACR2R, ISBD, MDT MRF, Konspekt) a národními autoritami
 • vytváří a udržuje elektronický katalog
 • vytváří a udržuje jmenné a věcné přístupové rejstříky elektronického katalogu
 • zajišťuje a koordinuje retrospektivní konverzi lístkových katalogů knihovny do elektronického katalogu
 • spolupracuje v projektu budování národních jmenných a věcných autorit
 • je účastníkem Souborného katalogu České republiky (CASLIN) a projektu portálu Knihovny.cz
 • zajišťuje školicí a metodickou činnost pro oblast jmenného a věcného zpracování dokumentů v rámci Plzeňského kraje

Platné právní předpisy ovlivňující doplňování knihovních fondů

Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích – stanovil vydavateli povinnost odevzdat mimo jiné 1 regionální povinný výtisk místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.
doplněný Zákonem č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončováním činnosti okresních úřadů (část 22 Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, čl. XXII) a
prováděcí vyhláškou MK ČR č. 156/2003, která stanovila jako příjemce povinného výtisku Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje pro vydavatele, kteří mají sídlo na území Plzeňského kraje, a nabídkovou povinnost pro všechny vydavatele mimo region.
Zákon č. 46/2000 Sb. tiskový zákon a jeho novela Zákon č. 302/2000 Sb. a prováděcí Vyhláška Ministerstva kultury č. 182/2001. Článek 1 Zákona č. 302/2000 stanoví vydavatelům povinnost zasílat bezplatně na svůj náklad každé vydání periodického tisku Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.