Adresa:

Studijní a vědecká knihovna PK
Odborná pracoviště a depozitář Bory
Klatovská tř. 200
320 70  Plzeň

 

Budování knihovních sbírek zajišťuje v SVK PK oddělení doplňování ve spolupráci se všemi odbornými odděleními.

 • sleduje domácí i zahraniční nabídky vydavatelů a distributorů (Knižní novinky, Literární noviny, Knihy, Kosmas, Pemic…)
 • objednává vhodné tituly u distributorů a vydavatelů
 • získává dokumenty několika způsoby:
  • nákupem od vydavatelů, distributorů i soukromých osob na základě kupních smluv
  • povinným výtiskem (1 exemplář publikace zdarma je stanovený zákonem – viz platné právní předpisy… níže) regionální neperiodické publikace a veškerá periodika
  • darem od vydavatelů, z pozůstalostí soukromých osob a kulturních institucí zahraničních zastupitelských úřadů (Goethe Institut, Rakouský kulturní institut, British Council a Alliance Francaise)
  • výměnou od domácích i zahraničních partnerů
 • ukládá data o nových přírůstcích do automatizovaného knihovnického systému ALEPH500
 • plánuje a hodnotí doplňování knihovních fondů – viz Metoda konspektu (soubor ke stažení)
 • zpracování sbírek zajišťuje pracoviště katalogizace ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky
 • knihovnicky zpracovává nově získané dokumenty (s výjimkou rukopisů, starých tisků, patentové literatury a norem) převzaté z oddělení doplňování knihovních fondů
 • provádí jmennou a věcnou (předmětovou a systematickou) katalogizaci fondů; zpracování probíhá v souladu s mezinárodními standardy (MARC 21, AACR2R, ISBD, MDT MRF, Konspekt) a národními autoritami
 • vytváří a udržuje elektronický katalog
 • vytváří a udržuje jmenné a věcné přístupové rejstříky elektronického katalogu
 • zajišťuje a koordinuje retrospektivní konverzi lístkových katalogů knihovny do elektronického katalogu
 • spolupracuje v projektu budování národních jmenných a věcných autorit
 • je účastníkem Souborného katalogu České republiky (CASLIN) a Jednotné informační brány (JIB)
 • zajišťuje školicí a metodickou činnost pro oblast jmenného a věcného zpracování dokumentů v rámci Plzeňského kraje

Platné právní předpisy ovlivňující doplňování knihovních fondů

Paragraf 3 Zákona č. 37 1995 Sb. o neperiodických publikacích stanovil vydavateli povinnost odevzdat 1 regionální povinný výtisk místně příslušné SVK podle sídla vydavatele. Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončováním činnosti okresních úřadů (část 22 Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, čl. XXII) a prováděcí vyhláška MK ČR č. 156/2003 stanovila jako příjemce povinného výtisku Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje pro vydavatele, kteří mají sídlo na území Plzeňského kraje, a nabídkovou povinnost pro všechny vydavatele mimo region. Získávání povinného výtisku periodických publikací řeší § 9 Zákona č. 46/2000 Sb. a jeho novela Zákon č. 302/2000 Sb. a prováděcí Vyhláška Ministerstva kultury č. 182/2001. Článek 1 Zákona č. 302/2000 stanoví vydavatelům povinnost zasílat bezplatně na svůj náklad každé vydání periodického tisku SVK Plzeňského kraje.