24 let oceněných prací v komiksové soutěži INJUVE odráží vývoj této oblasti, která se z omezené sféry stala tvůrčí oblastí s vlastní identitou, v níž se stále více prosazuje role žen a v níž se díla komiksových umělců těší většímu uznání a stále širším možnostem šíření.
V roce 2018 uplynulo dvacet let od udělení první ceny. Byl to ideální okamžik ohlédnout se zpět a shrnout, co tato cena znamenala, ale také bohatství práce jejích laureátů, z nichž většina dodnes publikuje jak ve Španělsku, tak na zahraničních trzích, a dokonce následně získala za svou práci významná národní i mezinárodní ocenění. To vše se odrazilo ve výstavě „Cómic 20“, která po své premiéře v sídle Injuve putovala po několika evropských místech Institutu Cervantes.
Nyní, po čtyřech letech, je nutné výstavu rozšířit o poslední várky umělců, kteří využili grantů Injuve, a to v období mimořádné vitality, které se vyznačuje definitivním nástupem autorek a výrazným experimentálním charakterem většiny projektů. Po tomto rozšíření je výstava přejmenována na „Cómic 24“ a zahrnuje celkem 31 umělců vybraných z řad laureátů cen a příjemců grantů. Do roku 2018 jsme se snažili ukázat jejich vývoj od udělení cen až po současnost, k čemuž vystavujeme dvě reprodukce pro každého autora (nebo dvojici autorů), které nám umožňují zhodnotit zdolanou cestu, ale také nakreslit mapu španělského komiksu za těchto dvacet let. V případě umělců, kteří obdrželi grant Injuve v letech 2018-2021, jsme však vzhledem ke krátké době, jež uplynula, zvolili jiný přístup: v jejich případě ukazujeme ukázku procesu výroby díla, která kontrastuje s příkladem hotové stránky, abychom zdůraznili různé strategie tvorby komiksu, které lze přijmout, ať už z tradičních médií, nebo z digitálních nástrojů.
„Cómic 24“ jako celek nabízí cestu posledními čtyřiadvaceti lety španělského komiksu, jež je zároveň svědectvím o jeho bohatství, kvalitě a stylové i tematické rozmanitosti, kde se prolínají drama, humor, sociální kritika, grafické experimenty, fantazie a realita.

Spolupráce s Institutem Cervantes
Autoři: Francisco Marchante, Carlos Maiques, Pablo Auladell, Lorenzo Gómez, Gabriel Hernández Walta, Álvaro Ortiz, José Luis López Rubiño y Álex Romero, David Rubín, Martín Romero, Martín López Lam, José Pablo García, Brais Rodriguez, Pau Valls, Elías Taño, Libertad Ballester y Gabriela Pavinski, Antonio Hitos, Marta Chaves, Peter Jojaio, Roberto Massó, Yeyei Gómez, Mariano Pardo, Andrés Tena, Carmen Sánchez Tamari, Marta Cartu, María Medem, Candela Sierra, Clara Moreno Cela, Natalia Velarde y Luis Yang
Kurátor: Gerardo Vilches
Časové zařazení: 1998–2021

vernisáž výstavy: 4. 4. | 17:00 v hudebním kabinetu (přízemí budovy)

Místo konání Smetanovy sady 2, přízemí budovy
Akce probíhá 4. 4. 2023, 17.00 – 28. 4. 2023, 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost