Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020 (INTERREG) v SVK PK
 

Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)

Projekt Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.

Cílem projektu je zpřístupnění a digitalizace knihovních fondů s přeshraniční tématem, propojení katalogů partnerských knihoven založené na možnosti vícejazyčného vyhledávání a rešerše literatury a dosažení účinné výměny zkušeností mezi dalšími regionálními knihovnami a výzkumnými institucemi.

Předpokládané výsledky projektu:

  • systematická digitalizace regionálně specifických fondů;
  • technické provázání katalogů partnerských knihoven a vytvoření možnosti vícejazyčného vyhledávání a rešerše;
  • koordinovaná spolupráce mezi partnerskými institucemi Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a Staatliche Bibliothek Regensburg.

Celková finanční podpora EU v rámci Programu: 78 200 eur