Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020 (INTERREG) v SVK PK


Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno)

Projekt Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven (Plzeň-Řezno) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 a jeho příprava se datuje již do roku 2018.

Vážení čtenáři a přátelé Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, v rámci realizace projektu Přeshraniční spolupráce regionálních knihoven Plzeň-Řezno (Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020) byla spuštěna webová stránka Česko-bavorské knihovny, kde naleznete propojené katalogy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Státní knihovny v Řezně, rešerše novin a novinových příloh z obou regionů do roku 1945 rozdělených do tematických bloků společně s digitalizovanými dokumenty z fondů obou partnerů.
Česko-bavorská knihovna je finálním výstupem projektu s celkovou finanční podporou EU 78 200 eur.