Projekt Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků KKS Plzeňského kraje je realizován za
finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury
České republiky. V jeho rámci Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje nabízí
vzdělávací kurzy pro pracovnice a pracovníky v kulturním a kreativním sektoru, především
pak v galeriích, knihovnách a archivech.

 

NextGenerationEU