Logo Nadace 700 let mesta Plzne
 

Projekt Záchrana dvou starých tisků plzeňské provenience

Záměrem projektu bylo restaurování dvou svazků cenných, ale silně poškozených starých tisků. Oba byly darovány Knihovně městského historického muzea v Plzni. První pochází z daru knihovny plzeňského arciděkanství, druhý byl darován Martinem Salzmannem a obsahuje jména dalších plzeňských občanů, kteří jej přečetli. To znamená, že oba svazky mimo jiné dokumentují duchovní a kulturní úroveň Plzně. Tisky byly restaurovány v období červen-prosinec 2021 restaurátory s licencí Ministerstva kultury ČR.

Z celkové částky 130 400 Kč přispěla Nadace 700 let města Plzně částkou 100 000 Kč.