Od 25. 10. až do konce školního roku 2023/24 nabízíme školám zdarma organizaci interaktivního workshopu Robopis: Storytelling ve věku AI zaměřeného na využití umělé inteligence pro podporu tvůrčího procesu při psaní kreativních textů.

Co je Robopis?

Projekt Robopis je inovativní vzdělávací iniciativa zaměřená na podporu kreativity a digitální gramotnosti mladých lidí na základních a středních školách v České republice prostřednictvím literatury, technologií umělé inteligence (AI) a kritického myšlení.
Cílem Robopisu je přenést studenty do inspirativního prostředí, kde mohou
objevovat a experimentovat s generativní umělou inteligencí. Vzdělávací program
nejen podporuje objevování kreativního potenciálu AI, ale také přispívá k identifikaci omezení a rizik spojených s těmito technologiemi. Důraz je kladen na literaturu a práci s textem, při níž studenti využívají AI k tvorbě příběhů, scénářů, poezie, rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti a v neposlední řadě získávají dovednosti potřebné v digitálním světě.

Komu je workshop určen?

Workshopy jsou určeny studentům ZŠ/SŠ a věnují se kreativnímu přístupu k tvorbě uměleckých textů za využití nejmodernějších technologií umělé inteligence. Díky spolupráci s krajskými knihovnami se workshopy konají v knihovnách napříč Českem.
Studenti spolu s nástroji AI (např. ChatGPT) vytvářejí příběhy ve formě povídek či divadelních scének. Také se zamýšlejí nad genezí svého uměleckého textu a nad vhodnými podobami zapojení AI do tvůrčího procesu. Cílem je umožnit účastníkům experimentálně objevovat možnosti využití generativní AI takovým způsobem, aby technologie lidskou kreativitu neudusávala, nýbrž podporovala.

Nejpovedenější díla studentů budou na konci projektu publikována v tištěné podobě. Při uvedení publikace budou také předneseny vybrané povídky a interpretovány vybrané divadelní scénky.

Co je výstupem:

  • zvýšené kreativní kompetence studentů,
  • zvýšené kompetence pro kreativní učení zúčastněných pedagogů a zaměstnanců knihoven,
  • kreativní výstupy studentů včetně popisu a reflexe tvůrčího procesu,
  • publikace sestavená z nejpovedenějších textů účastníků workshopů (vč. distribuce do knihoven po celé ČR),
  • závěrečný kulturní večer: uvedení publikace se scénickým čtením povídek a divadelním provedením scének.

Místo: vzdělávací centrum SVK PK
Délka: 2,5 h
Počet účastníků: 10–30
Věk účastníků: cca 13–19 (od 8. tříd po maturitu)
Úroveň znalostí: i pro začátečníky
Potřebné vybavení: počítače s internetem, projektor + plátno (zajišťuje SVK PK)

Během workshopu musí být přítomen alespoň jeden pedagogický pracovník školy.

 
Workshop objednávejte na kontaktu:
Markéta Mašátová
masatova.marketa@svkpk.cz
778 979 096

Další informace o projektu zde: https://www.aignos.cz/robopis/