Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Nadací Hannse Seidela.

Dr. Markus Meinke
(Regierungsbezirk Oberpfalz, Regionalkooperation Oberpfalz – Pilsen)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost RJ 323
Akce probíhá 8. 4. 2024, 18.30 – 20.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost