Výstava přiblíží život a dílo Francisca Carlose Štěrby (vlastním jménem František Kešner), narozeného v roce 1909 v Žatci. Své dětství a mládí prožil v Plzni, v roce 1949 se usadil v Brazílii, kde strávil následujících 30 let. Proslavil se jako básník, spisovatel, novinář, dopisovatel českého a zahraničního tisku po celém světě, neúnavný český vlastenec, zakladatel Archivu Komenského v Brazílii a celý život zůstal plzeňským patriotem.
Výstava nabídne Štěrbovy rukopisy a knihy vydané v zahraničí včetně jeho nejznámějšího díla Češi a Slováci v Latinské Americe. Expozice též představí brazilské časopisy, pohledy a rukodělné výrobky, jež v 70. letech zasílal jedné plzeňské rodině. Součástí budou i knihy o Brazílii a učebnice portugalštiny, které lze zapůjčit v naší knihovně.

Vernisáž v 17:00

Místo konání Smetanovy sady 2, 1. patro
Akce probíhá 10. 11. 2022, 17.00 – 31. 1. 2023, 19.00
Vstupné volný
Určené pro veřejnost