Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Nadací Hannse Seidela.

Simona Fink
(ARBERLAND REGio, Koordinierungsstelle Bayern – Tschechien Grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost SP 319
Akce probíhá 22. 4. 2024, 18.30 – 20.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost