Švýcarský tanečník a autor Thierry Jaquemet oživuje příběh velké evropské baleríny Flory Fabbri (1822-1880) a umožňuje nahlédnout do éry romantického baletu.
(nebude tlumočeno do češtiny)

Biografie Flora Fabbri – Bojovnice nosí tyl sleduje baletku od studentských let v Miláně. Poté ukazuje, jak dosáhla úspěchu za úspěchem v mnoha divadlech v severní Itálii a v Luganu. Fabbriin manžel, francouzský tanečník Louis Bretin, jí otevřel dveře do pařížské opery, jednoho z center tehdejšího baletního světa. Nová hvězda na baletním nebi dosáhla v Londýně uměleckého vrcholu s „nejtriumfálnějším debutem na anglické scéně“ a administrativního minima v řízení proti divadelnímu režisérovi Alfredu Bunnovi. „Bojovník v tylu“ se tím však nenechal odradit.
Kniha vyšla u příležitosti Fabbriiných 200. narozenin.
THIERRY JAQUEMET z Dielsdorfu (Švýcarsko) je členem baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Od roku 2015 do roku 2018 psal sloupky pro deník Zürcher Unterländer. Jako člen italské společnosti pro výzkum tance AIRDanza se věnuje historii tance.

Der Schweizer Tänzer und Autor Thierry Jaquemet lässt die Geschichte der grossen europäischen Ballerina Flora Fabbri (1822–1880) aufleben und gibt Einblick in die Zeit des romantischen Balletts.
Die Biografie »Flora Fabbri – Eine Kämpferin trägt Tüll« folgt der Ballerina ab ihrer Studienzeit in Mailand. Dann zeigt sie auf, wie sie einen Erfolg nach dem anderen in zahlreichen Theatern Norditaliens und in Lugano errang. Fabbris Ehemann, der französische Tänzer Louis Bretin, öffnete ihr die Tür zur Pariser Opéra, einem der damaligen Zentren der Ballettwelt. Der neue Stern am Balletthimmel erreichte in London mit dem »triumphalsten Debüt auf den englischen Bühnen« einen künstlerischen Höhe- sowie in einem Verfahren gegen den Theaterdirektor Alfred Bunn einen administrativen Tiefpunkt. Doch davon liess sich die »Kämpferin in Tüll« nicht beirren.
Das Buch erschien anlässlich Fabbris 200. Geburtstages.
THIERRY JAQUEMET aus Dielsdorf (Schweiz) ist Mitglied beim Ballett des Josef-Kajetán-Tyl-Theaters in Pilsen. 2015 bis 2018 schrieb er Kolumnen für die Tageszeitung »Zürcher Unterländer«. Als Mitglied der italienischen Gesellschaft für Tanzrecherche AIRDanza engagiert er sich für Tanzgeschichte.

Místo konání Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 13. 3. 2023, 10.00 – 11.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost