Přednáška se v úvodu pokusí definovat divadelní postavu padoucha a načrtnout její genezi a typologii. Poté se soustředí na dva největší Shakespearovy padouchy – Richarda III. a Iaga – a na detailních ukázkách předvede hlavní rétorické nástroje obou padouchů a jejich mocenské manipulace.

Místo konání Smetanovy sady 2, všeobecná studovna, přízemí
Akce probíhá 18. 10. 2023, 17.00 – 19.00
Vstupné volné s rezervací vstupenky: www.plzenskavstupenka.cz
Určené pro veřejnost