Vězení je světem ve světě, světem, který je vyznačen vysokými zdmi a ostnatými dráty. Kde čas jako by plynul zcela odlišně oproti vnější společnosti. Vstupem do vězení dostává jedinec sintr, vězeňský stejnokroj, na který se omezuje jeho identita. Předvězeňská identita se tak postupně proměňuje v identitu vězeňskou, vězeň začíná žít svůj život – ten v souladu s vězeňským řádem a pravidly, stejně jako tzv. „druhý“ život odsouzených. A přestože je za mřížemi zakázáno upravovat svá těla a zdobit je tetováním, přesto tetování patří k běžné praxi vězeňského světa. Co více, tetování je nástrojem sebeidentifikace stejně jako významným nástrojem komunikace. Jeho umístění, provedení i symbolika nám může mnohé prozradit o tom, kým odsouzený byl, je, čemu věří, jaké bolesti z uvěznění se propisují do jeho kůže, ale také jak si stojí ve vězeňské hierarchii, případně nakolik je nebezpečný z hlediska radikalizace odsouzených aj. Přednáška představí skrze příklady vězeňské tetováže druhý život odsouzených na základě vlastního, více než desetiletého výzkumu autorky v českých i zahraničních věznicích.

Moderovaná debata s Mgr. Ing. Alenou Lochmannovou, Ph.D., MBA

Rezervace spuštěny od 3. ledna 2024 v 19:00 – plzenskavstupenka.cz

Místo konání Smetanovy sady 2, všeobecná studovna, přízemí
Akce probíhá 17. 1. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné s rezervací vstupenky: plzenskavstupenka.cz
Určené pro veřejnost