Známý plzeňský hydrobiolog Povodí Vltavy pohovoří obecně o hospodaření s vodou ve městech i v krajině s uvedením konkrétních příkladů z Plzně a okolí.

Místo konání Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum, 1. patro
Akce probíhá 10. 1. 2023, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost