Knihu, jež je reprezentativním souhrnem současné české i zahraniční germanistiky zabývající se německy psanou literaturou českých zemí, představí redaktoři její české verze Jan Budňák a Štěpán Zbytovský. Kompendium uplatňuje novější přístup k této literatuře, jenž odmítá zažité dělení na humanistickou a esteticky kvalitní „pražskou“ německou literaturu na jedné straně a konzervativně-nacionální, podřadnou literaturu „sudetskou“ na straně druhé. Místo toho usiluje o podchycení literárního života ve společném prostoru českých zemí, který formovaly rozmanité modely kulturního a národnostního stýkání, potýkání i prolínání. Publikace se primárně zaměřuje na německy psanou literaturu českých zemí, ale díky svému interkulturnímu východisku a zásadnímu rozšíření kánonu „pražské německé literatury“ nabízí i nový základ pro uvažování o interakcích mezi česko- a německojazyčnou literaturou v tomto prostoru.

Editoři: Jan Budňák, Štěpán Zbytovský, Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann, Manfred Weinberg
Vydavatel: Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluvydavatel: Academia; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Hosté: Štěpán Zbytovský (FF UK) a Jan Budňák (AV)

Místo konání Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 11. 5. 2023, 17.30 – 18.30
Vstupné volné
Určené pro veřejnost