Pro děti, jejichž rodnou řečí je rumunština, italština, francouzština, španělština.
Cílem je pomoc s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština, a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi. Podpora v učení, podpora v komunikaci s učiteli a rodiči. Motivace ke čtení a vzdělávání.

Místo konání Románská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12
Akce probíhá 27. 10. 2021, 15.00 – 16.00
Vstupné volný
Určené pro děti 1.-3. ročníku ZŠ