Výstava výtvarných prací studentek a studentů katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU má za cíl prezentovat rozmanité přístupy a metody práce se základními formami zobrazování, navazující na tradici českého a světového moderního umění a reflektující soudobé tendence.

Ústředním těžištěm tohoto způsobu myšlení je obraz provedený v klasických výtvarných disciplínách kresby, malby a grafiky. Výrazové prostředky, které si studenti postupně osvojují, jsou v důsledku jedinečnou formou sdělení, nacházející se v rozmezí od realistického po zcela abstraktní formy.

Vlastní témata studentek a studentů obsahově reflektují složitosti současného světa v rovině společensky angažované i osobní. Jejich transformace do vizuální podoby pomáhá rozvíjet morální hodnoty, empatii, výtvarný cit a estetickou gramotnost budoucích pedagogů.

Výstava potrvá do 28. 6. 2024.

Místo konání Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12
Akce probíhá 4. 6. 2024, 17.00 – 18.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost