Pro velký zájem opakujeme přednášku ze 2. 2. 2023:
během noci z desátého na jedenáctého července 2012 v obci Tymákov na jižním Plzeňsku připravil Vojtěch H. o život svého otce a nevlastní matku. Vražda manželů H. vykazovala takové známky brutality, s jakými se jak policisté, tak znalci z oboru zdravotnictví a odvětví soudního lékařství setkávají v praxi velice zřídka.
V kriminalistické praxi nejsou až tak ojedinělé případy vražd, kterých se ve spolupachatelství dopustili sourozenci. Příběh Vojtěcha H. a Jaroslava H. je však v jednom aspektu naprosto ojedinělý: před svými zločiny neměli tito sourozenci v rejstříku trestů žádný záznam. Nikdy nebyli prověřováni policií, dokonce ani nebyli projednáváni pro žádný přestupek. Z pohledu trestního práva se jednalo o naprosto bezúhonné občany, žijící běžným životem. Z tohoto úhlu pohledu jsou jejich činy zcela výjimečné a nemají v historii české kriminalistiky obdoby.

Rezervace od 5. 3. 19:00 na plzenskavstupenka.cz

Místo konání Smetanovy sady 2, všeobecná studovna, přízemí
Akce probíhá 13. 3. 2024, 17.30 – 19.00
Vstupné volné s rezervací vstupenky: plzenskavstupenka.cz
Určené pro veřejnost od 15 let