Anna Bolavá (1981) se narodila a vyrostla v jižních Čechách. Po studiích bohemistiky na FF UK v Praze krátce pracovala v Ústavu pro jazyk český. Po několikaleté rodičovské dovolené pak pracovala ve zdravotnické firmě. Nyní je na volné noze. Roku 2013 vydala první knihu – sbírku básní Černý rok. Za román o sběru léčivých bylin Do tmy (2015) získala Magnesii Literu za prózu, psychologický román Ke dnu (2017) byl na Literu nominován. Její tzv. řečovickou trilogii uzavírá vodnická kniha Před povodní (2020), která se dostala do užšího výběru Evropské ceny za literaturu. Nejnovější próza Vypravěč (2022) nezůstává, co se týče prvků tajemna a mystiky či experimentů s románovou kompozicí, pozadu. Vypravěč byl nominován na Magnesii Literu a obdržel Cenu Česká kniha.

Místo konání Smetanovy sady 2, sál beletrie, 2. patro
Akce probíhá 20. 6. 2023, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost