Děti s autismem mívají potíže porozumět světu kolem sebe, tomu, co vidí, co prožívají ony i ostatní lidé. Často se ztrácejí ve spleti sociálních vztahů, občas nám nerozumějí a neumějí si s námi povídat. Na této výstavě k nám však tyto děti promlouvají a vyprávějí o svém bohatém vnitřním světě, a to prostřednictvím fotografií, které citlivým okem fotograf Kamil Holub zaznamenal na letním Vzdělávacím a sportovně-relaxačním pobytu na Šumavě.
Výstavu zapůjčilo občanské sdružení ProCit, z. s., jehož cílem je ulehčit situaci rodinám autistických dětí, poskytnout jim zázemí s odbornou péčí a pomoci jim se znovu zapojit do většinové společnosti.

Místo konání Smetanovy sady 2, přízemí
Akce probíhá 2. 5. 2023, 17.00 – 31. 5. 2023, 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost