V rámci cyklu přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni:

Grenzsteine – Eiserner Vorhang – Grünes Band Die bayerisch-tschechische Grenze vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart

Přednáška a diskuse s vyučujícím budou probíhat v němčině.

S případnými dotazy se obracejte na Dr. Borise Blahaka: bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost SP 111
Akce probíhá 8. 11. 2021, 16.40 – 18.10
Vstupné volný
Určené pro veřejnost