V rámci cyklu přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni:

Die bayerisch-tschechischen Beziehungen und die Repräsentanz des Freistaats Bayern in Tschechien

Přednáška a diskuse s vyučujícím budou probíhat v němčině.

S případnými dotazy se obracejte na Dr. Borise Blahaka: bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost SP 111
Akce probíhá 11. 10. 2021, 16.40 – 18.10
Vstupné volný
Určené pro veřejnost