V rámci cyklu přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni:

Mehrsprachigkeit in Mittel- und Osteuropa
Historisches Erbe und Teil einer neuen europäischen Identität

přednáška Zoom (heslo bude k dispozici týden před přednáškou)
registrace do 23. 4. na: bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání online
Akce probíhá 26. 4. 2021, 16.40 – 18.10
Vstupné volný
Určené pro registrované do 23. 4. na: bblahak@kgs.zcu.cz