Karel Ježek – Mozek jako informační procesor: jak mozek zpracovává a ukládá informace, jakým způsobem funguje paměť?
Jan Vevera – Neurobiologie schizofrenie a deprese: jaké neurochemické procesy a strukturální změny se dějí v mozku při těchto onemocněních?
Vojtěch Pišl – Léčíme moc anebo málo: Měl Tom Sawyer nemocný mozek? Pohled na současné pojetí duševních poruch.

Týden mozku je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. Veškeré informace najdete na webu www.tydenmozku.cz.

Místo konání Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum, 1. patro
Akce probíhá 11. 3. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost