Pro rok 2024, kdy si připomínáme Kafkovo výročí, vytvořil Goethe-Institut ve spolupráci s Literaturhaus Stuttgart výstavu plakátů Kafka v kostce.
Výstava vychází z komiksového životopisu Komplett Kafka od Nicolase Mahlera a za její koncepcí stojí Literaturhaus Stuttgart.
Franz Kafka nepsal pouze prózu, ale také vášnivě kreslil. Kreslení mu kdysi přinášelo „větší uspokojení než cokoli jiného“. Co tedy může být vhodnějšího než uctít jeho památku komiksovým životopisem k jeho výročí? A navíc z dílny slavného kreslíře Nicolase Mahlera, který má podobně minimalistický styl kresby? Mahler představuje Kafkův život a dílo nenapodobitelně vtipným a vypointovaným způsobem.
(suhrkamp.de)
Výstava potrvá do 31. 5. 2024.

Komplett Kafka von Nicolas Mahler
Zum Kafka-Jubiläumsjahr 2024 hat das Goethe-Institut, in Kooperation mit dem Literaturhaus Stuttgart, die Plakatausstellung Komplett Kafka verwirklicht.
Die Ausstellung basiert auf der Comic-Biografie Komplett Kafka von Nicolas Mahler und dem Ausstellungskonzept des Literaturhauses Stuttgart.
Franz Kafka hat nicht nur Prosa geschrieben, er zeichnete auch leidenschaftlich gern. Sein Zeichen hätte ihn einst „mehr befriedigt als irgendwas“. Was liegt also näher, als ihn zu seinem Jubiläum mit einer Comic-Biografie zu ehren? Und dann auch noch von Nicolas Mahler, der einen ähnlich minimalistischen Zeichenstill pflegt? Auf unnachahmlich witzig-pointierte Wiese setzt Mahler hier Kafkas Leben und Werk in Szene. (suhrkamp.de)

Místo konání Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12
Akce probíhá 2. 5. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost