Dne 24. května 1212, tedy před 811 lety, zemřela oblíbená dánská královna Dagmar, původně česká princezna Markéta Drahomíra Přemyslovna. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a nevlastní sestrou svaté Anežky České. Když se v Dánsku řekne „královna Dagmar“, lidé si připomenou zejména balady o této půvabné a šlechetné královně. Málokdo však ví, že pocházela z Českých zemí.
O Markétině/Dagmařině životě toho příliš nevíme. Její otec usedl na český trůn natrvalo až roku 1197 a pravděpodobně až poté mohla do Prahy přesídlit také jeho manželka Adléta Míseňská s dětmi. Přemysl se ale záhy s Adlétou rozvedl a oženil se s dcerou uherského krále Konstancií. Historikové se domnívají, že Markéta mohla být v té době poslána na vychování do kláštera. Roku 1205 byla v Lübecku provdána za dánského krále Valdemara II. Vítězného, a to v pouhých 15 či 19 letech. U data Markétina narození 1186 si totiž musíme položit velký otazník, protože se mohla narodit o čtyři roky později. Sňatek se dá v každém případě považovat za součást promyšlené politiky, pomocí níž lákal Přemysl I. do svého tábora vlivné spojence.
V roce 1209 Dagmar v dánském historickém městě Ribe porodila syna Valdemara Mladého, který by zřejmě byl dědicem královského trůnu, bohužel však byl ve svých třiceti letech zastřelen zbloudilou střelou při lovu. Dagmar zemřela pravděpodobně při porodu druhého dítěte 24. května 1212. A zde máme co do činění s druhou záhadou Markétina/Dagmařina života. To, že zemřela 24. května, víme bezpečně, ale… Dánové tvrdí, že zemřela v roce 1212, zatímco v českých historických knihách je uveden letopočet 1212/1213. Dagmar je pochována v kostele sv. Bendta (Benedikta) v dánském Ringstedu. V jejím hrobě byl později údajně nalezen raně středověký křížek. Originál je uložen v Královském národním muzeu v Kodani, dánské holčičky však dostávají k narozeninám jeho repliky – na památku dobré královny, která se zastávala slabých a nemocných. Křížek má také přinášet štěstí novomanželům.

Místo konání Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12
Akce probíhá 5. 12. 2023, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost