Cyklus přednášek zahraničních hostů ve spolupráci s Katedrou germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni

Markus Bär, B. A.
(Augsburger Allgemeine Zeitung)

Případné dotazy: Dr. phil. Boris Blahak, M.A. – bblahak@kgs.zcu.cz

Místo konání Sedláčkova 15, místnost RJ 323
Akce probíhá 7. 11. 2022, 18.30 – 20.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost