Regionální fond je doplňován v maximální dostupné úplnosti průběžně i retrospektivně. Zahrnuje knihy, časopisy, noviny, hudebniny, CD, CD ROMy, DVD, videokazety, doplňované průběžně i retrospektivně.

Tvoří fondy:

  • obsahově zaměřené na dění západních Čech
  • díla vydavatelů se sídlem na území západních Čech
  • díla regionálních osobností ze všech oborů činnosti
  • biografie a autobiografie regionálních osobností
  • nahrávky regionálních souborů
  • sborníky ze sympozií a konferencí, která se konala na území západních Čech

Jeden exemplář je určen k prezenčnímu využívání. Absenčně je možné půjčovat duplikáty monografií vydaných po roce 1918.

Regionální literatura je zpracována v lístkových katalozích, v naskenovaných jmenných katalozích a částečně v elektronickém katalogu. Mikrofilmování a digitalizace regionálních periodik je prováděna za účelem ochrany originálů. Většina českých plzeňských novin se v originálu již nepůjčuje, je dostupná pouze v podobě mikrofilmů nebo v digitalizované podobě na serveru SVK PK. Čtečka mikrofilmů je umístěna v čítárně časopisů v přízemí, za úplatu je možné získat papírovou kopii.