logo-adele
 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je součástí projektu Posílení využití digitálního potenciálu evropských knihoven (ADELE − Advancing Digital Empowerment of Libraries in EUROPE). Cílem projektu ADELE je podpořit přechod k využívání digitálních nástrojů, dovedností a znalostí prostřednictvím získávání a rozvoje digitálních kompetencí v oblasti neformálního vzdělávání dospělých. Projekt je organizován platformou Public Libraries 2030.