V lednu letošního roku Českem otřásl případ dívky opakovaně léta znásilňované nevlastním otcem. Přestože obviněný během soudního procesu vinu přiznal, byl Krajským soudem odsouzen jen k podmíněnému trestu. Soudce ve svém rozhodnutí zohlednil i názor znalce, podle něhož neměla opakovaná znásilňování na dívku zásadní negativní vliv. Toto kontroverzní rozhodnutí naznačuje několik závažných problémů týkajících se současného stavu justice a práva, úlohy a vlivu soudních znalců v procesním řízení i násilí jako takového.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v této souvislosti připravila sérii diskuzních setkání, během nichž se na jednotlivé problémy zaměříme podrobněji pohledem našich hostů.

Naše pozvání přijali:
David Oplatek, advokát věnující se pomoci obětem sexuálního násilí,
Martin Richter, advokát, bývalý ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR,
Hana Petermannová, advokátka věnující se pomoci obětem sexuálního násilí působící v organizaci Bez trestu.

27. 3. 2024 | David Oplatek

Kontroverzní rozhodnutí soudu z ledna 2024 v kauze dlouhodobě a opakovaně zneužívané dívky ze strany jejího nevlastního otce varuje a vybízí k úvaze nad současným stavem justice a práva. Koho v takových případech chrání, co musí soudce v posuzování podobných případů brát v úvahu a jaký je pohled na současnou praxi z hlediska advokáta hájícího oběti znásilnění?

Rezervace na plzenskavstupenka.cz.

25. 4. 2024 | Martin Richter

Navazující debata na téma úlohy a vlivu soudních znalců v procesním řízení i adekvátního trestu pro viníky trestných činů, které otevřel letošní případ opakovaně a dlouhodobě znásilňované dívky. Jaká je role soudního znalce v soudním procesu? Jaká je kvalita soudních znalců a co by se mělo ve způsobu jejich práce změnit?

Rezervace budou spuštěny od 11. dubna 19.00 na www.plzenskavstupenka.cz.

9. 5. 2024 | Hana Petermannová

Další debatní setkání  s pohledem hosta na téma vymezení pojmu sexuálního násilí. Případ z ledna tohoto roku, jehož benevolentní posouzení otřáslo Českem, naznačuje, že justiční systém v podobných případech více straní pachateli než samotné oběti a pracuje s terminologií rozlišující mezi znásilněním a pohlavním zneužitím. Jak přistupuje česká justice a česká společnost k tématu znásilnění? Co se musí změnit, aby došlo k větší ochraně obětí znásilnění, a na co má či nemá v současnosti oběť právo?

Rezervace budou spuštěny od 25. dubna 19.00 na plzenskavstupenka.cz.