Vážení čtenáři, hudební kabinet je zrušen. Zvuková CD si můžete objednávat prostřednictvím online katalogu a vypůjčit a vracet u výpůjčního pultu. Nelze je vracet do biblioboxu.
Prezenční výpůjčky hudby, mluveného slova a videa na nosičích LP, CD a DVD jsou možné ve speciálnívšeobecné studovně. Nosiče VHS a MC je možné objednat a půjčit si v některé ze studoven a zpřístupníme je ve volném výběru knih (Věž umění).
Upomínky a ztráty řeší vedoucí OAS. V případě dotazů se obracejte na obsluhu jednotlivých pracovišť.