Ve 30. letech 20. století pokračoval Josef Váchal (1884–1969) ve velkém nasazení v tvorbě z předchozí dekády, kdy vytvořil celou řadu volných grafik, grafických cyklů a autorských knih, mj. Krvavý román (1924). Na přelomu 20. a 30. let zdokonalil vybavení své dílny, pokračoval v experimentování s technikou i barvami a zúročil všechny své předchozí zkušenosti z tisku, což dokládají jeho velkoformátové knihy textů a dřevorytů Šumava umírající a romantická (1931) a Receptář barevného dřevorytu (1934). V roce 1934 uspořádal při příležitosti svých padesátin v Praze velkou retrospektivní výstavu svého díla. Poté, co výstava nedosáhla patřičného ocenění, začal se umělec postupně stahovat do ústraní, ale tvořit nepřestal. Přednáška představí Váchalovu tvorbu tohoto období v kontextu jeho osobního života.

Přednáší Hana Klínková, archivářka Památníku národního písemnictví.

Současně probíhá výstava: Exlibris a knižní grafika Josefa Váchala

Místo konání Smetanovy sady 2, hudební kabinet, přízemí
Akce probíhá 30. 1. 2024, 17.00 – 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost