Josef Váchal, malíř, grafik, řezbář a spisovatel, se narodil 23. září 1884 v Milavčích na Domažlicku jako nemanželský syn Anny Váchalové (1862–1939) a podučitele Josefa Alše-Lyžce (1862–1927), bratrance malíře Mikoláše Alše.
V roce 1902 se vyučil knihařem u J. Waitzmanna v Praze a zůstal ve Weitzmannově dílně jako knihařský dělník. V roce 1904 nastoupil na doporučení Mikoláše Alše do krajinářské školy Aloise Kalvody a v roce 1905 přešel na malířskou školu Rudolfa Béma. V roce 1907 navštěvoval školu leptu A. Herverta.
Výtvarnému a spisovatelskému dílu J. Váchala byla v posledních třiceti letech věnována zasloužená pozornost historiků umění a kulturní veřejnosti.
Za jeho života pro něho byla tvorba exlibris významným doplněním jeho skromných příjmů a rovněž možností společenského styku se sběrateli exlibris, zejména v době jeho dlouholetého pobytu ve Studeňanech od r. 1939 až do jeho smrti 10. 5. 1969. Vystaveno bude 120 exlibris, převážně dřevorytů.
Své knihy J. Váchal psal, sázel vlastním písmem, ilustroval dřevoryty, tiskl v nákladech kolem deseti kusů a vázal. Knihovna krátkodobě vystaví originály jeho dvou knih Kázání proti hříchu spěšnostiJosefa Váchala Orbis pictus.
Vystaveno bude rovněž několik knih jiných autorů, které Váchal ilustroval, a reprinty Váchalových knih a grafických souborů.
Patrně nejznámější knihou J. Váchala je Krvavý román, který byl úspěšně zfilmován režisérem Jaroslavem Brabcem v roce 1993 a získal ocenění na Finále Plzeň a Českém lvu v r. 1993. Historii 1. světové války z pohledu vojáka dokresluje Váchalova kniha Malíř na frontě.
Výstava je doplněna grafikami Anny Mackové, družky J. Váchala, a Josefa Hodka, jeho jediného žáka a celoživotního přítele.

Dne 30. ledna vystavujeme na jeden den originály dvou Váchalových ručně tištěných knih: Kázání proti hříchu spěšnostiJosefa Váchala Orbis pictus, aneb, Doplňky k Jana Amosa Komenského Světu v obrazích.

Doprovodná přednáška k výstavě: Život a dílo Josefa Váchala (30. léta 20. stol.)
Současně probíhá výstava Krvavý román Josefa Váchala.

společná vernisáž 3. 1. v 17:00

Místo konání Smetanovy sady 2, 1. patro
Akce probíhá 3. 1. 2024, 17.00 – 29. 2. 2024, 19.00
Vstupné volné
Určené pro veřejnost